Síťová segmentace

Prostředek omezení rozsahu hodnocení PCI DSS formou redukce velikosti prostředí dat držitele karty. Za tímto účelem by systémy, které neukládají, nezpracovávají ani nepřenášejí data držitele karty, měly být kontrolními prvky sítě izolovány od systémů, které ukládají, zpracovávají a přenášejí data držitele karty.


Network segmentation

Means to limit the scope of the PCI DSS rating by reducing the cardholder card environment. To this end, systems that do not store, process or transmit cardholder data should be isolated from network controllers from systems that store, process, and transmit cardholder data.

Použito v metodice