Síťové komponenty

Mimo jiné i firewally, spínače, routery, bezdrátové přístupové body, síťová zařízení a další bezpečnostní zařízení.


Network Components

Among other things, firewalls, switches, routers, wireless access points, network devices, and other security devices.

Použito v metodice