SNMP

Jednoduchý protokol správy sítě

Podporuje monitoring zařízení připojených k síti se zaměřením na jakékoliv kritérium, které je hodno pozornosti správce.


SNMP

Simple Network Management Protocol

Supports monitoring of network-connected devices, focusing on any criteria that are of interest to the controller.

Použito v metodice