Spoofing IP adresy

Technika napadení používaná jednotlivcem ve zlém úmyslu k získání neoprávněného přístupu k počítačům. Takovýto jednotlivec odešle klamné zprávy počítači s IP adresou signalizující, že zpráva přichází z důvěryhodného zdroje.


Spoofing IP address

Technique of attack used by an individual in the wrong intention to gain unauthorized access to computers. Such an individual sends a false message to a computer with an IP address indicating that the message is coming from a trusted source.

Použito v metodice