Správce databáze

Osoba odpovědná za řízení a správu databází.


Database Manager

Person responsible for managing and managing databases.

Použito v metodice