SQL

Strukturovaný dotazovací jazyk

Počítačový jazyk používaný k vytváření, změně a získávání dat z relačních systémů databázového managementu.


SQL

Structured Query Language

Computer language used to create, change, and retrieve data from relational database management systems.

Použito v metodice