SSL

Vrstva bezpečných vstupů

Zavedený odvětvový standard, který kóduje kanál mezi webovým prohlížečem a webovým serverem a zajišťuje důvěrnost a spolehlivost dat tímto kanálem přenášených.


SSL

Secure Sockets Layer

A industry-standard industry standard that encodes the channel between the web browser and the web server and ensures the confidentiality and reliability of the data transmitted by this channel.

Použito v metodice