SysAdmin

Správce systému

Osoba s širokými pravomocemi zodpovědná za správu počítačového systému nebo sítě.


SysAdmin

System administrator

Osoba s širokými pravomocemi odpovědnými za správu počítačového systému nebo sítě.

Použito v metodice