TACACS+

Systém kontroly přístupu k řízení přístupnosti terminálů

Protokol pro dálkové ověřování běžně užívaný v sítích, který komunikuje mezi serverem s dálkovým přístupem a ověřovacím serverem, aby zjistil uživatelova přístupová oprávnění k síti.


TACACS+

Terminal Access Controller Access Control System

A remote authentication protocol commonly used on networks that communicates between the remote access server and the authentication server to detect user access rights to the network.

Použito v metodice