TAN

Číslo ověření transakce

Kódovací algoritmus s textem kombinovaným s náhodným kódem neboli „TAN“, který je stejně dlouhý jako nezakódovaný text, a je použit pouze jednou. Navíc pokud je kód skutečně náhodný, není nikdy použit opakovaně a je uchován v tajnosti, je jednorázový TAN neprolomitelný.


TAN

Transaction Authenication Number

Kódovací algoritmus s textem kombinovaným s náhodným kódem nebo "TAN", který je stejně dlouhý jako nezakódovaný text a je použit pouze jednou. Navíc pokud je kód skutečně náhodný, je nikdy nikdy použit opakovaně a je uchován v tajnosti, je jednorázový TAN neprostupný.

Použito v metodice