TCP

Protokol kontroly přenosu

Základní komunikační jazyk neboli protokol Internetu.

Použito v metodice