TELNET

Protokol telefonní sítě

Typicky slouží k poskytování uživatelsky orientovaných přihlašovacích přístupů na základě příkazových řádků k zařízením na síti. Uživatelská oprávnění jsou přenášena jako hladký text.


TELNET

Telephone Network Protocol

Typically, it serves to provide user-oriented logon access based on command lines to devices on the network. User permissions are transmitted as plain text.

Použito v metodice