Terminál

Monitor a klávesnice umožňující přístup a řízení serveru hlavního počítače v síťovém prostředí.


Terminal

Monitor and keyboard to access and control the main computer server in a network environment.

Použito v metodice