Test průniku

Test průniku je určen k využití zranitelných míst za účelem zjištění, zda je možný neoprávněný přístup nebo jiná nežádoucí aktivita. Testování průniku zahrnuje testy sítí a aplikací, jakož i kontrolních prvků a procesů sítě a aplikace obklopujících, a dochází k němu jak zevně sítě se snahou o proniknutí (externí testování), tak zevnitř sítě.


Intrusion test

The Penetration Test is designed to use vulnerabilities to determine if unauthorized access or other unwanted activity is possible. Intrusion testing involves network and application testing, as well as network and application controlling and networking processes and applications that surround it, both outside and outside of the network, with the aim of penetrating (external testing).

Použito v metodice