TLS

Zabezpečení na úrovni transportní vrstvy

Vyvinuto s cílem zajistit utajení a integritu dat mezi dvěma komunikačními aplikacemi.


TLS

Transport Layer Security

Developed to ensure secrecy and data integrity between two communications applications.

Použito v metodice