Token

Hardware nebo software, který vykonává dynamickou nebo dvoufaktorovou autentizaci.


Token

Hardware or software that performs dynamic or two-factor authentication.

Použito v metodice