Trojský kůň

Typ závadného softwaru, který po instalaci umožňuje uživateli vykonávat normální funkci, zatímco Trójan vykonává funkce pro počítačový systém závadné, bez vědomí uživatele.


Trojan

The type of malicious software that allows the user to perform a normal operation after the installation, while Trójan performs malfunctions for the computer system without the user's knowledge.

Použito v metodice