Uživatelé, kteří nejsou spotřebiteli

Jednotlivci s výjimkou držitelů karet s přístupem k systémovým komponentům, mezi něž patří mimo jiné zaměstnanci, správci a třetí osoby.


Non-Consumer Users

Individuals with the exception of cardholders with access to system components, including employees, administrators and third parties.

Použito v metodice