Uživatelé, kteří nejsou spotřebiteli

Jednotlivci s výjimkou držitelů karet s přístupem k systémovým komponentům, mezi něž patří mimo jiné zaměstnanci, správci a třetí osoby.

Použito v metodice