Veřejná síť

Síť založená a provozovaná telekomunikačním operátorem za specifickým účelem poskytování služeb přenosu dat veřejnosti. Data ve veřejných sítích mohou být během přenosu vystavena sledování, pozměňování a/nebo přesměrování. K příkladům veřejných sítí v záběru PCI DSS patří mimo jiné Internet, bezdrátové a mobilní technologie.


Public Network

A network established and operated by a telecommunications operator for the specific purpose of providing data transmission services to the public. Data on public networks may be subject to tracking, altering, and / or redirecting during transmission. Examples of PCI DSS public networks include Internet, wireless and mobile technologies.

Použito v metodice