Výchozí účty

Přihlašovací účet předem definovaný v systému, aplikaci nebo zařízení a umožňující prvotní přístup, když je systém poprvé uveden do provozu.


Default Accounts

A login account pre-defined in a system, application, or device and allowing for initial access when the system is first put into operation.

Použito v metodice