Vyjímatelná elektronická média

Média, která uchovávají digitalizovaná data a která lze snadno vyjímat a/nebo transportovat z jednoho počítače do druhého. K příkladům takovýchto výměnných elektronických médií patří CD-ROM, DVD-ROM, USB flash disky a vyjímatelné pevné disky.


Removable Electronic Media

Media that stores digitized data and can be easily extracted and / or transported from one computer to another. Examples of such interchangeable electronic media include CD-ROMs, DVD-ROMs, USB flash drives, and removable hard disks.

Použito v metodice