Vzdálený přístup

Přístup do počítačových sítí ze vzdáleného místa, obvykle z míst mimo sítě. Příkladem technologie dálkového přístupu je VPN.


Remote Access

Access to computer networks from a remote location, usually outside of the network. An example of remote access technology is VPN.

Použito v metodice