WAN

Síť pro širokou oblast

Počítačová síť pokrývající rozsáhlou oblast, často regionální, nebo počítačový systém pro celou společnost.


WAN

Wide Area Network

A computer network covering a large area, often a regional, or a computer system for the whole company.

Použito v metodice