Web Server

Počítač, který obsahuje program akceptující HTTP požadavky webových klientů a podává HTTP reakce (obvykle webové stránky).


Web Server

A computer that contains a program that accepts HTTP requests from web clients and provides HTTP responses (typically web pages).

Použito v metodice