WEP

Utajení jako po drátě

Slabý algoritmus užívaný ke kódování bezdrátových sítí. Experti v oboru identifikovali několik vážných slabin, např. že WEP spojení lze v řádu minut prolomit snadno dostupným softwarem.


WEP

Wired Equivalent Privacy

Weak algorithm used to encode wireless networks. Experts in the industry have identified several serious weaknesses, for example, that the WEP connection can be broken down in minutes by easily available software.

Použito v metodice