WLAN

Bezdrátová lokální oblastní síť

Lokální oblastní síť, která spojuje dva nebo více počítačů nebo zařízení bez kabelů.


WLAN

Virtual LAN

A local area network that connects two or more computers or devices without cables.

Použito v metodice