WPA/WPA2

WiFi chráněný přístup

Bezpečnostní protokol vytvořený k zajištění bezdrátových sítí. WPA je nástupcem WEP a považuje se za lepší zabezpečení než WEP. Jako další generace WPA se objevuje i WPA2.


WPA/WPA2

WiFi Protected Access

Security protocol created to secure wireless networks. WPA is the successor to WEP and is considered to be more secure than WEP. As the next generation of WPA, WPA2 also appears.

Použito v metodice