Záloha

Duplikovaná kopie dat vyhotovená pro účely archivace nebo ochrany před poškozením nebo ztrátou.


Deposit

Duplicate copies of data made for the purpose of archiving or protection against damage or loss.

Použito v metodice