Závadný software/Malware

Software určený k infiltraci nebo poškození počítačového systému bez vědomí nebo souhlasu vlastníka. Takový software obvykle do sítě proniká během mnoha provozně schválených aktivit, což vyúsťuje ve využití zranitelných stránek systému. Jako příklady poslouží viry, červy, Trójané, Trojské koně, spyware, adware a rootkity.


Bad Software / Malware

Software designed to infiltrate or damage a computer system without the consent or consent of the owner. Such software typically penetrates the network during many operationally approved activities, resulting in the use of vulnerabilities in the system. Viruses, worms, Trojans, Trojan horses, spyware, adware and rootkits serve as examples.

Použito v metodice