Zpráva o ověření

Zpráva obsahující detaily, které dokumentují shodu platební aplikace s PCI PA-DSS.


Report on Validation

A report containing details that document the compliance of the payment application with the PCI PA-DSS.

Použito v metodice