Zpráva o shodě

Zpráva obsahující detaily, které dokumentují úroveň shody daného subjektu s PCI DSS.


Report on Compliance

A report containing details that document the subject's compliance level with the PCI DSS.

Použito v metodice