ACWP

Skutečné náklady na provedenou práci

Skutečné náklady na provedené práce (ACWP) jsou náklady vzniklé a zaznamenané za práci dokončenou v daném časovém období. ACWP vykazuje účetní systém dodavatele v souladu s obecně uznávanými účetními postupy a je jednoduše uvedeno, že skutečné hodnoty jsou skutečné.


ACWP

Actual Cost of Work Performed

Actual Cost of Work Performed (ACWP) is the cost incurred and recorded for work completed within a given time period. The ACWP is reported by the contractor's accounting system in accordance with generally accepted accounting procedures and is simply stated actuals are actuals.

Použito v metodice