AE

Aporované úsilí

Úsilí se aplikuje na projektovou práci, která není snadno rozdělitelná do samostatného úsilí o tuto práci, ale která je přímo spojena s měřitelným diskrétním úsilím o práci. Kontrast s diskrétním úsilím.


AE

​Apportioned Effort​

Effort applied to project work that is not readily divisible into discrete efforts for that work, but which is related in direct proportion to measurable discrete work efforts. Contrast with discrete effort.

Použito v metodice