AF

Aktuální datum dokončení

Časový okamžik, kdy práce skutečně skončila na plánované činnosti. 


AF

Actual Finish Date

The point in time that work actually ended on a schedule activity.

Použito v metodice