Akceptovat

Úkon formálního přijetí nebo uznání něčeho a považování za pravdivé, zdravé, vhodné nebo úplné.


Accept

The act of formally receiving or acknowledging something and regarding it as being true, sound, suitable, or complete.

Použito v metodice