Aktivita

Součást práce provedená v průběhu projektu.

Použito v metodice