Aktivita Hammock

Souhrnná aktivita se obvykle považuje za režijní náklady, protože se obvykle využívají zdroje projektu.


Hammock Activity

A summary activity is usually considered to be an overhead cost since project resources are typically used.

Použito v metodice