Aktuální datum ukončení

Současný odhad časového okamžiku, kdy bude dokončena plánovaná činnost, kde odhady odrážejí jakýkoli zaznamenaný vývoj práce.


Current Finish Date

The current estimate of the point in time when a schedule activity will be completed, where the estimate reflects any reported work progress. See also scheduled finish date and baseline finish date.

Použito v metodice