Aktuální datum ukončení

Současný odhad časového okamžiku, kdy bude dokončena plánovaná činnost, kde odhady odrážejí jakýkoli zaznamenaný vývoj práce.

Použito v metodice