Aktuální trvání

Čas v kalendářových jednotkách mezi skutečným počátečním datem činnosti rozvrhu a datem plánu, pokud probíhá činnost nebo aktuální datum dokončení, je-li dokončena činnost plánu.


Actual Duration

The time in calendar units between the actual start date of the schedule activity and either the data date of the project schedule if the schedule activity is in progress or the actual finish date if the schedule activity is complete.

Použito v metodice