Analogické odhady

Analogické odhady používají "analogii" - porovnání podobného minulého projektu s aktuálním projektem. Parametrický parametr je přesnější, konkrétně pokud jsou podkladová data škálovatelná. Parametrně používá vztah mezi proměnnými (jednotková cena / doba trvání a počet jednotek) pro vytvoření odhadu.


Analogous Estimating

Analogous estimating uses an “analogy” – comparing a past similar project to your current project. Parametric is more accurate, specifically when the underlying data is scalable. Parametric uses a relationship between variables (a unit cost/duration and the number of units) to develop the estimate.

Použito v metodice