Analýza předpokladů

Technika, která zkoumá přesnost předpokladů a identifikuje rizika pro projekt z nepřesnosti, nesouladu nebo neúplnosti předpokladů.


Assumptions Analysis

A technique that explores the accuracy of assumptions and identifies risks to the project from inaccuracy, inconsistency, or incompleteness of assumptions.

Použito v metodice