Analýza sítě

Plánová síťová analýza je grafické znázornění časového rozvrhu, který zobrazuje každou sekvencovanou aktivitu a čas potřebný k jejímu ukončení. Používá se k identifikaci časných a pozdějších termínů zahájení, stejně jako raných a pozdních termínů dokončení pro nedokončené části činností plánovaného projektu.


Network Analysis

A Schedule Network Analysis is a graphical representation of a schedule showing each sequenced activity and the time it takes to finish each one. It's used to identify early and late start dates, as well as early and late finish dates, for the uncompleted portions of project schedule activities.

Použito v metodice