Analýza trendů

Analytická technika, která využívá matematické modely pro prognózu budoucích výsledků na základě historických výsledků. Jedná se o metodu určení odchylky od výchozí hodnoty parametru rozpočtu, nákladů, harmonogramu nebo rozsahu, a to použitím předchozích údajů o průběhu vykazovaného období a projekce toho, jaká by mohla být odchylka parametru od výchozího stavu v nějakém budoucím bodě projektu, pokud není jsou provedeny změny při provádění projektu.

Použito v metodice