AON

Aktivita na uzlu

Aktivita na uzlu je termín řízení projektu, který odkazuje na metodu předběžného diagramu, která používá pole pro označování plánovacích aktivit. Tyto různé krabice nebo "uzly" jsou spojeny od začátku do konce šipkami, které znázorňují logický vývoj závislostí mezi činnostmi plánu.


AON

Activity-on-Node

Activity-on-node is a project management term that refers to a precedence diagramming method which uses boxes to denote schedule activities. These various boxes or “nodes” are connected from beginning to end with arrows to depict a logical progression of the dependencies between the schedule activities.

Použito v metodice