Autorita

Právo na využití projektových prostředků, vynakládání finančních prostředků, rozhodování nebo udělení souhlasu.


Authority

The right to apply project resources, expend funds, make decisions, or give approvals.

Použito v metodice