BAC

Rozpočet na dokončení

Součet všech rozpočtových hodnot stanovených pro práci, která má být provedena na projektu nebo součásti struktury členění práce nebo plánovací činnosti. Celková plánovaná hodnota projektu.


BAC

Budget at Completion

The sum of all the budget values established for the work to be performed on a project or a work breakdown structure component or a schedule activity. The total planned value for the project.

Použito v metodice