BCWP

Rozpočtové náklady na provedenou práci

Rozpočtová cena za práci (BCWP), nazývaná také získaná hodnota (EV), představuje předpokládané náklady na práci, které byly skutečně provedeny při provádění plánovaného úkolu během určitého časového období. BCWP je termín ve správě oceněného managementu hodnoty pro řízení projektů.


BCWP

Budgeted Cost of Work Performed

Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) also called Earned Value (EV), is the budgeted cost of work that has actually been performed in carrying out a scheduled task during a specific time period. BCWP is a term in Earned value management approach to Project management.

Použito v metodice