BCWS

Rozpočtová cena plánovaných prací

Rozpočtová cena plánovaných prací (BCWS) na projekt nebo plánovanou hodnotu (PV) je projektový management KPI, který odpovídá na otázku, kolik nákladů by mělo být na projekt vynaloženo na práci, která by měla být provedena do určitého data podle vašeho plán.


BCWS

Budgeted Cost of Work Scheduled

Rozpočtová cena plánovaných prací (BCWS) na projekt nebo plánovanou hodnotu (PV) je projektový management KPI, který odpovídá na otázku, kolik nákladů by mělo být na projekt vynaloženo na práci, která by měla být provedena do určitého data podle vašeho plán.

Použito v metodice