Blízká kritická aktivita

Aktivita plánu, která má nízký celkový objem. Koncept blízké kritiky je stejně vhodný pro plánovanou činnost nebo plánovanou síťovou cestu. Limit, pod kterým je celkový objem považován za kritický, podléhá odbornému posouzení a liší se od projektu k projektu.


Near-Critical Activity

A schedule activity that has low total float. The concept of nearcritical is equally applicable to a schedule activity or schedule network path. The limit below which total float is considered near critical is subject to expert judgment and varies from project to project.

Použito v metodice