Brainstorming

Obecná shromažďování dat a technika kreativity, která může být použita k identifikaci rizik, nápadů nebo řešení problémů pomocí skupiny členů týmu nebo odborníků na předměty. Zasedání brainstormingu je obvykle strukturováno tak, že nápady každého účastníka jsou zaznamenány pro pozdější analýzu.


Brainstorming

A general data gathering and creativity technique that can be used to identify risks, ideas, or solutions to issues by using a group of team members or subject-matter experts. Typically, a brainstorming session is structured so that each participant’s ideas are recorded for later analysis.

Použito v metodice